Nieuwe arbowetgeving: focus op Duurzame Inzetbaarheid en Preventie

De nieuwe arbowet is per 1 juli dit jaar ingegaan. Een basisovereenkomst is verplicht, de rol van de bedrijfsarts wordt uitgebreider. De focus ligt nu meer op duurzame inzetbaarheid en preventie. Dit sluit naadloos aan bij de dienstverlening van BrinQer, die deze weg al had ingezet.

 

De arbo-wereld is deels een traditionele, vastgeroeste wereld. Waar het vroeger vooral ging om ziek - niet ziek zijn en kijken naar wat je wél kunt in plaats van wat niet meer, gaat het nu vooral om het voorkómen van uitval. Daarbij wordt het steeds belangrijker om te kijken naar thema’s als werk-privé balans, vakkennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en natuurlijk gezondheid en energie. Kortom: hoe kunnen we, waar mogelijk, voorkomen dat de inzet van een bedrijfsarts nodig is.

 

Werken aan duurzame inzetbaarheid is een zaak voor werkgever én werknemer. De werkgever zorgt in eerste instantie dat de medewerker zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren en weer gezond naar huis gaat. De medewerker heeft de verplichting om zichzelf in staat te houden de werkzaamheden uit te voeren. Daarbij kunnen ze elkaar helpen. Naast de basis-arbodienstverlening zijn er tegenwoordig effectieve programma’s die werknemers daarin kunnen ondersteunen. BrinQer heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en organiseert aantrekkelijke en zeer rendabele projecten. Met een tool die ook medewerkers zélf actief betrekt.

 

Door middel van 70 vragen wordt voor een medewerker een volledig gepersonaliseerd vervolgaanbod gecreëerd. Hiermee kan hij of zij zelf aan de slag met een mantelzorgprobleem, om de tafel met een budgetcoach of in gesprek met een Duurzame Inzetbaarheidscoach van BrinQer. Het grote verschil met andere initiatieven? De organisatie bepaalt niet wat voor haar medewerkers Duurzaam Inzetbaar is, maar inventariseert op individueel niveau wat voor de betreffende collega van belang is. En biedt oplossingen. Voor de grotere werkgevers zijn de opbrengsten direct aantoonbaar middels de kosten-baten tool DI. Vraag er naar.

 

De Wet Verbetering Poortwachter blijft bestaan. Bedrijfsartsen blijven nodig, evenals deskundige casemanagers. Of re-integratietrajecten Spoor II. Ook deze diensten neem je natuurlijk af bij dé Apeldoornse arbodienst: BrinQer. Desgewenst kan dit in combinatie met een verzuimverzekering van Tijmen Kroes, ook één van de Apeldoeners.

 

Een basisovereenkomst is vanaf nu verplicht. Neem contact op en laat je informeren. Aansluiting is eenvoudig. Zorg dat je voor 1 januari 2018 je arbodienst hebt gevonden. Meer weten?  Via info@brinQer.nl informeren wij je graag.